Hovedstyret  1923 - 25. oktober        
         
  Formann Oskar Syversen          
  Viseformann Alf Larsen          
  Kasserer Ragnvald Hansen          
  Sekretær Jens Hval          
  Styremedlem Hans Nylund Fotball            
  Styremedlem Ole Guldahl Ski            
  Styremedlem Oskar Johansen Friidrett            
  Styremedlem Alf Larsen Formann i gutteavdelingen        
      Oskar Syversen