Hovedstyret  1923 - 12. januar  
     
  Formann Jens Hval      
  Viseformann Alf Larsen        
  Kasserer Harald Olsen        
  Sekretær Halvard Thoresen        
  Styremedlem C. J. Hansen Fotball      
  Styremedlem Ole Guldahl Friidrett      
  Styremedlem Oskar Syversen Ski