Hovedstyret  1918 Det var ikke valg av styre dette året.    
 
  Formann Arthur Kopperud    
  Viseformann K. Hagbart Bratlie    
  Sekretær Sigurd Andersen      
  Kasserer Oskar Syversen      
  Styremedlem Lorentz Eriksen      
  Styremedlem   Daniel Westby      
       
  Det samme styret som ble valgt inn i klubbens første år ble også valgt for inneværende år.