Hovedstyret  1917 - Årsmøte 2. april     
    Lillestrøm SK's første formann    
  Formann Arthur Kopperud   Født 1898, død 1981 83 år     
  Viseformann K. Hagbart Bratlie  
   
  Sekretær Sigurd Andersen      
  Kasserer Oskar Syversen      
  Styremedlem Lorentz Eriksen      
  Styremedlem Daniel Westby      
         
         
         
         
         
         
      Arthur Kopperud    
  Kommentarer      
     
  Allerede i 1915 var det slått til lyd for en sammenslutning mellom Sportsklubben Rask og Lillestrøm Idrætslag.   
  Året 1917 ble det alvor av planene og 2. april samme år slo de seg sammen til Lillestrøm Sportsklubb.