Ekstraordinær generalforsamling 30 november 2022  
     
       
  LSK Kvinner er/var en klubb som opprinnelig ble stiftet som Setskog/høland 10 oktober 1989.      
  Fra 2001 ble laget flytte tti Strømmen og fikk navnet Team Strømmen. På årsmøtene i LSK og Team Strømmen i 2009 ble det vedtatt en sammenslåing. Denne ble      
  ble imidlertid ikke gjennomført, men Team Strømmen flyttet til Lillestrøm og tok navnet LSK Kvinner FK. Klubben spilte under det navnet fra 2010.      
           
    Klubbene har spilt som selvstendige klubber, dvs.som juridiske og økonomisk frittstående enheter, men det har vært samarbeid mellom klubbene på       
    mange områder.       
           
    Da det var ønskelig fra LSK Kvinner å bli opptatt i Lillestrøm SK ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling om dette, men forslaget gikk ikke      
    igjennom og ble forkastet med overveldende flertall fra Lillestrøm SK.      
           
    Det ble 7 stemmer for sammenslåing og 158 mot en sammenslåing.