Ekstraordinær generalforsamling 23.03.2009  
 
 
  Valgkomiteens innstilling til e.o.årsmøte var som følger:    
     
  1. Leder   Per Mathisen      
  2. Nestleder   Gunhild Lærum      
  3. Styremedlem   Henning Harborg    
  4. Styremedlem   Ranveig Karlsen    
  5. Styremedlem   Lars Otto Ullereng    
         
  1. Vararepresentant Rikard Røros      
     
     
  Med denne sammensettningen ville ikke lenger ungdomsavdelingen være representert i styret. Det ble stillt forslag fra UA's leder, Trond Løken om at Jarle Engh, UA's sportslige leder skulle få plassen til Henning Harborg.  
  Ved skriftlig avstemming vant dette forslaget frem med 42 mot 28 stemmer.    
     
  Styrets sammensettning ble:  
   
       
  1. Leder   Per Mathisen      
  2. Nestleder   Gunhild Lærum      
  3. Styremedlem   Jarle Engh      
  4. Styremedlem   Ranveig Karlsen    
  5. Styremedlem   Lars Otto Ullereng    
       
  1. Vararepresentant Rikard Røros      
       
    Fra venstre: Rikard Røros, Jarle Engh, Gunhild Lærum, Per Mathisen, Ranveig Karlsen og Lars Otto Ullereng