Dugnadsånden har alltid vært sterkt tilstedet på Åråsen. Her ser vi en del av den frivillige vaktstyrken.   
                                 Knestående: Hans Kristiansen  
                                 Fra venstre: Jan Kinn, Sigurd Andersen, John Pedersen, Ikke kjent, Bjørn Hansen, Norman Kristiansen,   
                                 Roar Guldahl, Ivar Danielsen, Vidar Furuseth, og Morten Bjerke  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen