To svensker.   LSK har hatt mange svensker på laget opp gjennom årene.  
 
  To meget populære var Dennis Schiller (1987 - 1996) og Patric Karlsson (1993 - 1994).  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen