To kjente fjes fra hver sin tidsepoke.     
    Tom Lund til venstre, spilte fra 1967 til 1982.     
    Registrert med 274 seriekamper og 154 mål.    
         
    Hans Hansen spilte fra 1945 til 1962 og er    
    registrert med 168 seriekamper.    
         
       
       
       
       
       
       
       
Foto: Leif Tangen