Tærudløkka med kjøbmann Tæruds hus bak     
 
    til høyre. Der ligger i dag det nedlagte    
    Lillestrøm sykehus.    
    Området kalles i dag Lillestrøm Syd.    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Bilde utlånt av Leif Tangen. Fotograf ukjent.