Nå skal nye tribuner bygges. Her er det gamle  
  klubbhuset jevnet med jorden i påvente av at  
  byggearbeidet skal igangsettes.  
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen