Oldermannslauget med en av sine mange pengegaver til ungdomsavdelingen. Her med en sjekk på kr. 6000,- til miniputt-lagene.  
Fra venstre ser vi: Per Ronny Andersen, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hasse Hansen og xxxxxxxxxxxxxx  
     
     
 
   
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
Foto: Leif Tangen