LSK har lenge hatt jente- og damefotball på programmet  
  men i 1994 ble det dannet et lag i klasse Old Girls.   
  Dette var damer som enten hadde barn som spilte  
  for LSK, eller hadde en eller annen tilknytning til    
  klubbens ungdomsavdeling.    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
Bak fra venstre: Lagleder Wenche B. Svendsmark, Guri Næss, Brit Momkvist, Rita Giltun, Turid Langgaard, Dorthe Landmark, Eli haugland, Mona Theisen,    
Mia Bjørkeng og trener Tomas Akselsen.    
Foran fra venstre: Ranveig Hermansen, Hanne Mette Brekke, Elisabeth Røsand, Elisabeth Jahr Nergård og Brit Elster Jenssen Johanssen  
   
Foto: Leif Tangen