Ny gressmatte legges i år 2000. Her legges vekstduk på for å få fortgang på spiringen.  
Mennene på bildet er banemester Terje Hveding og styreformann Per Mathisen.  
 
   
     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
Foto: Leif Tangen