Fem kjente menn i LSK-miljøet får tildelt   
  blomster under en tilstelning i det gamle klubbhuset.  
  Fra venstre: Reidar Haug, Oskar Myrheim, Oskar Holsten og Finn Bråthen.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen