Fra venstre: Trener fra Hasle/Løren, Knut Takla, Tor Arnessen, Norman Kristiansen, Jan Syversen,     
  Arne Lund, Hans Erik Ludvigsen, Ronny Martinsen, Bjørn Hansen Oulien, Bjarne Glømmi, Øistein Ruud,     
  Karl Willy Andersen, Knut Hennie, Tor Fredriksen    
  Bildet er tatt 1952 eller 1953, gitt oss av Tor Arnessen.