LSK fikk sitt medlemsblad i 1946,    
    men allerede i 1928 hadde de i    
    samarbeid med Minerva et eget blad.    
    I utklippet til venstre roses 3 av    
    LSK's spillere for at de ikke har møtt    
    fyllesyke til kamp. Ikke dårlig!!!    
       
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
Fra Leif Tangens egen samling.