Dugnadsiveren var stor blant mange. Her Erling Syversen som har hovedæren av å ha samlet og tatt vare på klubbens historie via aviser og datidens media.  
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Leif Tangen