Kåre Elvsveen. En kjent og kjær skikkelse i Lillestrøm og klubbens    
  lege gjennom mange år. Han var ikke bare opptatt av spillernes fysiske    
  tilstand, han var også en foregangsmann når det gjalt å motivere gutta    
  på det psykiske plan.    
       
       
       
       
       
       
       
    Pipa var alltid på plass  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen   Foto: Leif Tangen