Skulle man drive en klubb tidligere, kom man ingen vei uten damene. Utallige frivillige dugnadstimer ble lagt ned ved diverse arrangementer.  
Her ser vi fra venstre, Randi Tangen, Mary Bjerke, så 2 vi ikke har navnene på og deretter Lillian Krokan og Gerd Lundby Hansen.    
Både Randi Tangen og Lillian Krokan er innehavere av LSK-Statuetten.  
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
Foto: Leif Tangen