Arne Bjerke, mangeårig Oldermann og formann i lauget.  
Lauget er som en klubb i klubben. De hjelper til både ved dugnader og med økonomisk støtte til ungdomsavdelingen om det skulle være påkrevet.    
Lauget avholder månedlige møter i vinterhalvåret hvor de inviterer inn interressante foredragsholdere.  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen