Åråsen har fått nye tribuner men billettlukene er foreløpig  
  ikke ferdige. Her de gamle brakkene som sto i inngang syd.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
Foto: Leif Tangen