Bandy var en av aktivitene i LSK.  
  Her ser vi bak fra venstre: Odd Andersen som senere ble   
  keeper på førstelaget i fotball, Ole Christian Sjølie,   
  Kjell "Vesleløkkan" Hansen, Tore Sandberg,  
  Ola Johnsrud og XXXXXXXXXXXXX  
  Foran fra venstre: Tor Magne Skyrud, xxxxxxxxx,  
  xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx  
     
     
     
     
     
     
Foto: Leif Tangen