To konger  
   
Kong Tom Lund mottar kongepokalen av Kong Olav VI på Ullevol stadion etter  
å ha blitt norgesmester for 1978. Motstanderen var Brann som ble slått 2 - 1  
Mannen vi ser mellom de er daverende formann i LSK, Einar Krokan.