Kjell Aspelin, Hans Hansen og Oddvar Richardsen  
hygger seg på fest med svartkopp og Blue Master  
på bordet.  
 
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bildet er tatt engang på slutten av 50-tallet.