Med stubbebryter og pågangsmot  
 
 
   
Berg av kratt, busker og trær måtte fjernes    
fra Sørumsbrenna.      
En stor del av arbeidet foregikk for hånd    
og med hjelp av stubbebrytere.    
Her Kåre "Kogan" Hansen til venstre, og    
klubbens daværende formann Birger Berntsen.