Overlevering av baneanlegget    
 
 
   
Banekomiteens formann Kolbjørn Halvorsen kan med    
stolthet overrekke anlegget som bestod av en    
matchbane på 108 x 67 meter, med tribuner til 2500    
tilskuere, en påbegynt treningsbane, et garderobebygg,    
redskapsbu, vanningsanlegg, pumpehus og videre,    
samtlige bygninger på Sørumsfjellet, med scenehus,    
kiosker og serveringsboder. Alt dette hadde kostet    
150 000 kroner. Medlemmene hadde utført 31 000     
timers gratisarbeid.    
     
Det var da også denne eventyrlige dugnadsinnsatsen    
klubbens formann, Birger Berntsen først og fremst ville    
takke for da han ble overlevert anlegget.    
     
Det var ellers åpning med fanfare og flaggheising, og     
taler av fotballforbundets viseformann Gunnulf Enger,    
sogneprest Arnold Arnestad og ordfører Trygve Amundsen.    
     
Tekst fra boken LSK 75 år