Åråsen begynner å ligne en fotballbane.   
   
Her ser vi til høyre, Ottar Håkonsen med jordbor for å sette ned en målstang på Åråsen.  
Han til venstre har vi ikke greid å identifisere, men av hårsveisen mener noen at det kanskje  
kan være Birger Berntsen, tidligere formann i klubben.