Her ser vi Kårekiosken, Dressmann og  
det gamle klubbhuset.  
   
Lengst vekk ser vi bane 2 og 3.  
Til høyre foran klubbhuset noen  
av de faste pensjonister som   
trofast møter opp for en fotballprat.  
   
Kårekiosken fikk sitt navn ettter en av  
våre tidligere spillere, Kåre "Cogan" Hansen  
som var spiller fra 1933 til 1945.  
Etter at han ble pensjonist viet han mye av  
sin tid til å holde kiosken åpen på alle  
virkedager, til stor glede for alle som var  
på Åresen, enten det nå var for å trene  
eller bare være i miljøet.