Åråsen våren 1951    
   
Det er vår, året er 1951 og Åråsen  
ligger der nesten klar til å bli tatt i bruk.  
Bildet er tatt mot øst. I forgrunnen      
pumpehuset som i dag er borte.  
   
Bilde: Fra boka Lillestrøm kommune -  
         En historie i bilder.