Åråsen på 70-tallet med bane 2
 
   
og bane 3 i bakgrunnen.    
Bane 2 var de siste årene forbeholdt    
ungdomsavdelingen, og bane 3    
ble benyttet som treningsbane og    
som hjemmebane for rekruttlaget.    
     
Til venstre for hovedbanen ser vi    
litt av grusbanen.    
     
Midtfeltet på den gamle ståtribunen    
på venstre langside var forbeholdt    
Kanarifansen.