Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
       
Navn: Tore Tveter    
Født: 1939        
     
Tildelt: 1993    
   
   
   
   
Tore ble medlem i klubben 1950. Han var kasserer i Hovedstyret fra 1974 til 1982.     
Fra 1983 til 1991 satt han som styremedlem og økonomiutvalgsleder. Fra 1991 til 1994 som    
medlem av økonomiutvalget og 1994 og 1995 som klubbens nestformann og økonomiutvalgsleder.