Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
   
Navn: Oskar Syversen      
Født: 1897, død 1971    
Tildel år: 1948        
Begrunnelse for æresmedlemsskap      
   
Oskar Syversen ble født i Lillestrøm i 1897 og hans far, Ole, hadde da startet møbelverksted og forretning i Sørumsgata.  
Han fikk som ung gutt interesse for idrett og meldte seg inn i Lillestrøm Idrætslag. I denne klubben drev han aktiv sykkelsport   
og sikret seg en del premier i lokale sykkelritt. Han ble også innvalgt i klubbens styre. Han var klubbens kasserer i 1916, og frem  
til sammenslutningen med Sportsklubben Rask året etter, 2. april 1917,  hvor de tok navnet Lillestrøm Sportsklubb.  
På den konstituerende generalforsamlingen da LSK ble dannet fortsatte han i det samme styrevervet i den nye klubben.  
Det skulle bli starten på en lang periode som tillitsmann innen Lillestrøm Sportsklubb.  
   
Vervene han påtok seg i de kommende år var mange. I 1917 og 1918 var han klubbens kasserer. I 1919 styrets sekretær.  
I 1921 og 1922 satt han som styremedlem og 12 januar 1923 ble han valgt til formann, et verv han hadde frem til 25 oktober  
samme år. Deretter ble han styremedlem med ansvar for ski, til og med året 1925. I 1926 til 1928, og fra 1931 til 1937 var  
han ansvarlig styremedlem for fotball. I 1939 ble han igjen valgt til formann, noe han var frem til 1940 da idrettsstreiken  
var et faktum. Etter krigen, i 1945 ble han igjen formann og i 1946 viseformann..  
   
Oskar Syversen må få sin gode del av æren for klubbens sportslige fremganger innen fotball. Tidlig i 1930-årene fant han og de   
andre fotballederne ut at de trengte impulser utenfra. De første utenfor Lillestrøm og Norge var Alf "Gærvern" Simensen  
fra Sarpsborg og østerrikeren Wilda König. Like før siste verdenskrig trente engelskmannen Wright Lillestrøm SK.  
   
Oskar Syversen var viseformann også i 1947 og ble den første komiteleder i banesakens spede begynnelse. Komiteen kom frem  
til at "Sørumsbrenna" under Knut Sørum's gård var best egnet, og slik ble det. Der ligger i dag Åråsen stadion.  
   
Han var medlem av klubben nesten hele sitt liv da han høyst fortjent ble utnevnt til æresmedlem i 1948. Han var også viseformann  
i Vestre Romerike Fotballkrets i perioden 1929 til 1932. Han døde i 1971, vel 74 år gammel.