Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
       
Navn: Tina Svensson Grønlund      
Født: 16.11.1966          
         
Tildelt: 2023        
           
       
       
     
           Tina har hatt verv i ungdomsavd/breddeavd omtrent samtlige år fra 2000    
             Underutvalg til UA er ikke kontinuerlig registrert i årsmeldingene men Tina har hatt roller som UA meddlem    
             i stadionstyret (to år som nestleder i stadionstyret), turneringsutvalg UA, arr/økonomi UA.    
            Medlem/Leder sportslig utvalg UA fra 2000 til ???    
            Styremedlem UA fra 2004 til 2008    
             Nestleder UA fra 2009 til 2012    
             Leder UA fra 2014 til 2020    
            Medlem/Leder sportslig utvalg UA fra 2000 til ???    
            Styremedlem UA fra 2004 til 2008    
             Nestleder UA fra 2009 til 2012    
             Leder UA fra 2014 til 2020    
            Hun var medlem av valgkomiteen i 2009  og fra 2016 til 2020  
            I 2012 var hun styremedlem i LSK AS  
            Hun ble tildelt LSK-statuetten i 2011