Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
       
  Navn: Jan Stensrud    
  Født:        
     
  Tildelt: 1997    
   
   
   
   
  Jan Stensrud var klubbens kasserer fra 1971 t.o.m. 1973. Satt som styremedlem i 1974 og 1975.    
  Fra 1976 satt han i styret som 1. varamann.