Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
       
Navn: Odd-Iver Pelfoch    
Født:          
     
Tildelt: 1993    
   
   
   
   
 Odd-Iver ble medlem i 1956 og har hatt følgende tillitsverv:    
 - 1968 - 69 lagleder junior    
 - 1970 - 71 oppmann B-lag    
 - 1972 - 73 klubbens formann    
 - 1974 + 76 UK-sjef A-lag    
 - 1975 - 76 medlem av Representantskapet    
 - 1977 - 79 fotballformann    
 - 1982 - 87 klubbens formann    
 - 1992 valgkomitéens formann.    
 Foruten tillitsverv var Odd-Iver også ansatt som daglig leder fra 1987 til 1991.