Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb  
 
       
Navn: Oskar Myrheim      
Født:        
Tildelt: 1967      
       
     
     
     
   
 Oskar Myrheim var sekretær i styret i 1925, 1926, 1939 og 1940.  
 Han hadde ansvaret for damegruppa i 1945.   
 Fra 2 desember 1945 til 27 oktober 1947 var han ansvarlig i redaksjonskomiteen  
 for LSK-Posten.  Deretter var han igjen tilbake som styremedlem i 1948.  
 I 1949 og 1950 nok en gang i redaksjonskomiteen, og i 1954 som styremedlem.