Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
   
Navn: Oskar Johansen      
Født: 1881, død 24.03.1972    
Tildelt: 1925        
Begrunnelse for æresmedlemsskap      
   
Oskar Johansen var klubbens formann i 1919. Han var styremedlem med ansvar for friidrett i 1923 og styremedlem med ansvar for   
skøyter i 1925.