Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb
 
   
   
Navn: Einar Karlsen Hval      
Født:     
Tildelt: Året 1948        
Begrunnelse for æresmedlemsskap      
   
Einar Karlsen Hval var klubbens viseformann i 1919.   
Fra 1929 til 1934 var han klubbens kasserer.