Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
   
Navn: Oskar Holsten        
Født:       
       
Tildelt: 1969        
     
     
Oskar Holsten hadde aldri noen tillitsverv i LSK's styrer