Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb  
 
       
Navn: Olaf Hauge    
Født:          
       
Tildelt: 2012      
         
     
     
     
Olaf Hauge har vært medlem av klubben siden 1957 og har hatt tillitsverv i en eller annen form    
i mer enn 60 år og i 1981 ble han tildelt LSK-statuetten. Han satt i hovedstyret fra 1982 til 1988    
og fra 1982 til 1984 var han viseformann. Av andre verv kan nevnes at han var medlem av juniorstyret,   
medlem av bandystyret og av redaksjonskomiteen til LSK-Posten, vært klubbens foretningsfører,    
i flere år klubbens internrevisor, medlem og leder av Lov og Kontrollkomiteen samt mange flere verv.