Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
   
Navn: C. J. Hansen      
Født: 1893, død 1978    
Tildelt: Året 1948        
Begrunnelse for æresmedlemsskap      
   
C.J. Hansen ble valgt til LSK's tredje formann i 1920. Så tidlig som i 1908, 15 år gammel, kom han med  
 i idrettsarbeidet da han var første formann i gutteklubben "Kvik" (senere endret denne navn til "Ulf".      
I flere sesonger spilte han fotball, og han var en av de aller første fotballdommere her i distriktet.      
   
"Til Formand valgtes Hr. Carl Hansen", står det i protokollen fra det konstituerende møte i Romerike Fotballkrets.  
 i Lillestrøm i 1911. På dette tidspunkt var hr. Hansen, - senere best kjent som ordfører C.J. Hansen, eller bare "C.J." -   
ennu ikke fylt 19 år. Han og Eidsvoldmannen Birger Gjennestad var initiativtakerne til innkallelsen til denne stiftelsen     
av fotballkretsen. Senere samme år satt han som medlem av Norges Fotballforbunds finansutvalg foran Olympiaden  
i Stockholm i 1912  
   
C.J. Hansen ble valgt til Lillestrøm kommunes ordfører i 1952, og han innehadde lederoppgaven til sammenslutningen   
fra "den gamle garde" med Skedsmo kommune i 1962.  
   
Like etter krigen var han en av initiativtakerne til dannelsen av LSK's "Oldermannslaug", og den gang fikk han med seg alle   
fra klubbens stiftelse i 1917.  
   
C.J. Hansen innehadde de fleste tillitsverv innen LSK, ingen jobber var for små, ei heller for store. Han var klubbens formann   
 i fem forskjellige perioder, 1920 - 21, 1922 - 23, 1926 - 27, 1931 - 32 og 1946 - 47. Andre år satt han som viseformann,   
   
C. J. Hansen var født i Lillestrøm i 1893, og han døde i 1978, vel 85 år gammel.