Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
   
Navn: Harald Hansen Hannestad      
Født:    
Tildelt: 1919        
Begrunnelse for æresmedlemsskap      
   
Harald Hansen Hannestad ble klubbens første æresmedlem. Han hadde aldri noen lederverv i klubben, ja han var ikke engang  
medlem av LSK, men satt som medlem i herredsstyret, hvor han var en ivrig forkjemper for at LSK skulle få bygge en idrettsplass  
på Vigernes, og på et møte i februar 1918 ble det etter forslag fra han bevilget et beløp på kr. 5000,- som skulle avsettes til kjøp av tomt.  
   
På et herredstyremøte 6. april 1918 ble det nedsatt en arbeidskomite bestående av 2 representanter fra herredstyret,  
Harald Hansen Hanevold og Birger Bendiksen, samt stadsingeniør Krabbe Tønnes. Fra LSK kom K. Hagbart Waage og Birger Berntsen  
   
Så, i oktober 1919 vedtok herredstyret å gå til innkjøp av 31,7 mål av Vigernes til en pris av kr. 1800,- pr. mål. Selger var Karl Borgen