Æresmedlem av Lillestrøm Sportsklubb    
   
Navn: Oddvar Dahle      
Født: 24.08.1915    
Tildelt: 1967        
Begrunnelse for æresmedlemsskap      
     
Oddvar Dahle ble innmeldt i klubben i 1939. Han har innehatt formannsvervet lenger enn noen  
annen og det vil neppe komme andre som kan gjøre han rangen stridig. Han ble først valgt inn som  
formann i styret på årsmøtet i 1951, hvor han ble sittende til 1957. I 1960 ble han igjen innvalgt  
som formann og hadde da vervet sammenhengende i hele 10 år, til 1969, totalt 17 år.    
   
Oddvar Dahle er også blitt tildelt æresmedlemskap i Akershus Fotballkrets for sitt utrettelige  
arbeide for fotballen.    
   
Men Oddvar hadde også andre tillitsvalgte oppgaver i klubben. Han satt flere år som medlem    
av komiteen for videreføring av Åråsen, han var oppmann 3 år i bandygruppa og han har vært     
formann i banekomiteen. I Representantskapet var han i hele denne virkeperiode ordfører og han    
har vært formann i Kontrollkomiteen (med mandat til tildeling av æresbevisninger).    
Hans første "jobb" for klubben var å skaffe LSK-banneret, (1948 - 1949). Hans andre "jobb"     
var som formann i Finanskomiteen for Sørumsfjellet, som dannet grunnlaget for Åråsen stadion.    
Han tok initiativet til å opprettelsen av Kontaktutvalget, som har som oppgave å besøke/snakke med      
våre gamle medlemmer.